Orientering fra bestyrelsen og forældrerådet

Forældrerådet fo Humlebien

Forældrerådet består af 5 forældre og en medarbejderrepræsentant.

Ud af de valgte forældre repræsentanter er der valgt en områdebestyrelses rep.

forældrerådet afholder ca 5 møder årligt - som udgangspunkt i ugen før planlagt Område bestyrelses møde.

Der er valg til forældrerådet - hvert år i april.

Man vælges for to år - og suppleanter for et år.

Bilag