Velkommen til Humlebien

Historien om Humlebien:

Humlebien er en dejlig lille oase der ligger midt inde i sct. Jørgens Park. I Humlebien har vi en anerkendende tilgang til hinanden, og til de mennesker der har deres gang i huset. Det har vi fordi, vi tror på, at alle har noget godt at bidrage med. Vi ønsker at være gode rollemodeller for alle ”vores” Humlebibørn. Atmosfæren og relationerne i Humlebien er bygget på tryghed, nærvær, tillid og omsorg, hvor personalet er fokuserede på at være lyttende og guidende. Dette for at vi bedst muligt kan støtte op omkring børnene i situationer, som de ikke selv magter endnu, eller har brug for hjælp til at løse.

Humlebien er samtidig kendt for sin store grønne legeplads, hvor vi prioriterer, at alle børnene kommer ud hver dag. Herved får de mulighed for at se, føle og høre naturens og årets gang. Det er godt både for krop og sjæl, at få vind i håret og regn på næsen. Vi laver tit bål og pædagogiske aktiviteter der knytter sig til vores ude område. Dette afspejler sig desuden i vores årlige sommerfest og julehygge der begge foregår ude på vores legeplads.

I forhold til jeres barns udvikling og trivsel, er det vigtigt at vi på bedste vis kan få skabt en så god samarbejdsrelation omkring jeres barn som muligt. Dette både for at i som forældre føler jer trygge ved os, og at jeres barn oplever en tryghed i at være i Humlebien. For at lykkes med at få en ”flyvefærdig Humlebi”, har vi brug for jer som forældre, til at støtte op omkring, de pædagogiske tiltage, jeres børn bliver præsenteret for i Humlebien. Dette vil bla være aktiviteter omkring selvhjulpenhed, ansvarlighed, rummelighed og demokratiske processer. En ”flyvefærdig Humlebi” tør springe ud i livet og er nysgerrig på hvad der venter derude. 

 

 

 

Velkommen
Velkommen