Start i vuggestue

Starten i Vuggestuen vil være en ny og spændende rejse for jeres barn.  Larvestuen er første stop på rejsen mod at blive en flyvefærdig Humlebi.

På stuen arbejdes der med Humlebiens grundlæggende værdier.  Værdierne vil med tiden udbygges i kraft med, at jeres barn udvikler sig og behovene ændres. For at skabe en rød tråd, for jeres barns rejse i Humlebien, vil vi i samarbejde med jer, sikre at jeres barn får udviklet sit fulde potentiale. Dette gør vi i Humlebien, ved at stuerne komplementerer og overlapper hinanden, og hele tiden skaber rum for ny læring, genkendelighed og et fokus på det enkelte barns udviklingspotentiale.

Tryghed, nærvær og omsorg

På Ægge og Larvestuen er det afgørende at i og jeres barn føler jer trygge. Det første stykke tid vil der være særlig fokus på at skabe en nærværende og omsorgsfuld relation til jeres barn, så det føler sig set, hørt og forstået. Når der er skabt en nærværende relation, vil jeres barn være modtageligt for den videre udvikling i vuggestuen.

Anerkendende tilgang

På Ægge og Larvestuen arbejder vi med Humlebiens anerkendende tilgang, ved sprogligt at komplementere børnenes færdigheder. Vi skaber rum for at børnene får øje på hinandens ressourcer og kompetencer, bla ved at arbejde fokuseret i små grupper. Dette for at børnene med tiden vil kunne gøre brug af hinandens færdigheder og på denne måde skabe gode sociale relationer til hinanden.

Fællesskabet

Selv som helt lille er det af stor betydning at opleve værdien af at være en del af et fællesskab. Derfor ønsker vi at lære børnene værdien af at lytte og se de andre, lade dem erfare hvad der sker når man er fælles om et stykke legetøj. Herved lærer jeres barn så småt at sætte ord på eller give udtryk for egne følelser. Vi benævner og sætter ord på det jeres barn oplever og erfarer, for at hjælpe jeres barn med, at få en forståelse for det, det er en del af. Herved bliver det også muligt at sætte ord på de andre børns følelser og grænser, med tiden vil de så lærer at håndtere andres følelser og få en forståelse af, at dele og lege sammen.

Den første tid leger børnene parallellege hvor de ser hinanden an og ”kopierer” det den anden gør, det er også ofte her der bliver konflikt over legetøjet. Dette fordi legetøjet bliver ”spændende og levende” og her guider vi børnene og sætter ord på hvad der sker. Med tiden vil børnene udvikle deres legekompetencer og begynde rollelege hvor de kopiere de ting de oplever i deres dagligdag. Her supplerer vi legene med rekvisitter og små dialoger, så børnene herved kan styrke deres fantasi og indlevelses evne.

Sproglig opmærksomhed

Kommunikation, er vores vigtigste redskab, hermed kan vi formidle budskaber, vise omsorg og nærvær. Dette kan være både det talte og det kropslige sprog. På Ægge og Larvestuen er der fuld fokus på jeres barns sproglige udvikling. Al aktivitet vil have omdrejningspunkt om kommunikation, dette både det kropslige og talte sprog. Ved at vi som voksne og i samarbejde med jer forældre, benævner det barnet gør, skaber vi større forståelse, for det de er en del af. Jo flere ord og betydninger jeres barn bliver præsenteret for jo større vil deres ordforråd, samt sprogforståelse blive. Det er dog vigtigt, at der er øjenkontakt for at jeres barn forstår den sammenhæng hvori der bliver kommunikeret og at det er barnet vi henvender os til det.

På Ægge og Larvestuen støtter vi yderligere op omkring den sproglige udvikling ved så småt at præsentere børnene for pegebøger og senere bøger med tekst. Vi synger og laver fagte sange da denne kombination er rigtig anvendelig for små børns sprog tilegnelse, samtidig med at de synes det er mægtigt sjovt. Endnu sjovere er det hvis i synger de samme sange derhjemme, her er vi behjælpelige med sange og fagter.

Genkendelighed

På Ægge og Larvestuen ønsker vi at skabe en genkendelig hverdag for jer og jeres barn. Så I herved bedre kan navigere i de oplevelser og stimuli som jeres barn bliver påvirket af. Vi arbejder bla. med sang, musik, rytmik, på forskellige dage, da jeres barn endnu ikke er modtageligt for, for mange indtryk og stimuli ad gangen. Dette gør vi i små grupper, da vi herved kan skabe en tryg atmosfære, med få børn og en genkendelig voksen. Herved får vi også en unik mulighed for, at lærer jeres barns ressourcer og kompetencer bedre at kende. Samt muliggør det også, at vi kan skabe tilpas positive forstyrrelser, så jeres barn udfordres og herved udvikler sig med små forsigtige skridt.

Ro og Søvn

Ro og søvn er en nødvendighed når man er et lille barn. Søvnrytmen ændres ofte når børn starter i institution, grundet flere stimuli og mange nye indtryk. Derfor kan det ske, at jeres barn sover meget mere eller mindre end det plejer. Ud fra Humlebiens sovepolitik vil jeres barn blive puttet og lagt til at sove når det er træt. I Humlebien får alle børn lov til at sove så længe de har brug for det, vi vækker ikke børnene, men lader dem vågne stille og roligt så de er klar til at ”indtage verdenen igen” (læs evt. mere i Humlebiens sovepolitik).

Selvhjulpen

I et samarbejde med jer forældre, skal vi arbejde hen imod, at jeres barn bliver mere og mere selvhjulpen. Her tager vi fælles ansvar for, at give jeres barn mulighed for med tiden at blive selvstændig i dagens gøremål. Det kan være selv at begynde at tage tøj af og på. Her er det vigtigt at I er opmærksomme på om tøjet er noget jeres barn selv vil kunne tage af, og få på med hjælp. Alt efter jeres barns overskud, vil vi guide og hjælpe dem igennem påklædningen. Nogle gange skal de have hjælpe med alt, andre gange kun hjælpe til at starte med og oftest vil barnet selv. Det er vigtigt vi ikke presser børnene, men at de oplever selv at gøre noget, og at de lykkes med det de gør. Det kan være at hælde vand op i et glas, håndtere sin mad i madkassen osv. Det er også på Larvestuen jeres barn med tiden vil lægge bleen. Det er sådan i dag at bleer er så absorberende at jeres barn ikke selv vil føle sig våd og naturligt vil føles ubehag ved det. Derfor er vi på larvestuen meget opmærksomme på at præsentere jeres barn for toiletterne på stuen eller potten. I samarbejde med jer vil vi herefter vurdere hvornår jeres barn er helt klar til at lægge bleen. Vi anbefaler at jeres barn bruger todelt undertøj fra de er omkring 1.5 år da det herved letter deres besøg på toiletterne. Ved måltider hjælper og guider vi jeres barn til, selv at lærer at håndtere og åbne deres madkasse. Her er det vigtigt at i som forældre er bevidste om at gøre den let overskuelig og tilgængelig

Daglig dialog og samarbejde

Det er vigtigt at i som forældre går på Nem Børn, ikke kun for at skrive jeres barn ind. Men også for at få alle nyheder omkring jeres barns stue. Med et fokus på jeres barn/børnene når vi ikke altid at formidle alle ting ud. For at sikre jer, at I får al den vigtige information omkring Ægge og Larvestuens /Humlebiens pædagogiske aktiviteter og tiltag skal i dagligt bruge intra.

Gennem daglig dialog giver vi hinanden mulighed for at støtte op omkring jeres barns udvikling. Det kan ex. være viden om at jeres barn er kommet meget senere i seng end de plejer– har sovet dårligt – har haft en dårlig start på dagen osv. Disse informationer er vigtige for os på stuen da vi herved endnu bedre kan tage hensyn til jeres barn og tolke deres signaler hvis de ex. er mere trætte end de plejer, er lidt kede af det. Jo større indblik vi og I får i jeres barns dagligdag jo bedre sikre vi os at jeres barn får udviklet deres fulde potentiale

Vi ser frem til et godt og spændende samarbejde omkring, at skabe de bedste udviklingsbetingelser for jeres barn, så det bliver klar til næste skridt – Puppestuen.