Tilsynsrapport

Pædagogiks tilsyn

Næstved kommune har et fastlagt tilsyns koncept - hvor der sker uanmeldt besøg af en pædagogisk konsulent - som igennem 2 timer observerer det pædagogiske arbejde. Derefter er der en anmeldt tilsynsbesyg hvor der er dialog om hvad der er observeret  samt øvrige relevante områder der skal drøftes om.

 Herunder er der link til tilsynskonceptet.