Orientering fra bestyrelsen og forældrerådet

Forældrerådet fo Humlebien

Ud af de valgte forældre repræsentanter er der valgt èn områdebestyrelses rep. fra hvert hus.

Forældrerådet afholder ca 5 møder årligt - som udgangspunkt i ugen før et planlagt Område bestyrelses møde - således at der er mulighed for at drøfte de fælles punkter der er for vores område.

Der er valg til forældrerådet - hvert år i april.

Man vælges for to år - og suppleanter for èt år