Humlebiernes alder 5 - 6 år

 

Indre personlige:

Børnene skal lære sine styrker at kende

Få/ have følelsen ”jeg er god nok som den jeg er”

Der er brug for mig – og det jeg kan.

De skal føle at noget lykkes, turde sige fra og til, og turde ytre sig i større grupper.

Lære med hjælp at håndtere konflikter og selv finde løsnings forslag til dem.

De skal lære at bruge  fantasien - finde den frem.

Føle de har medbestemmelse og indflydelse på stuen.

 

Socialt:

Børnene skal lære at forstå hvad det vil sige at tage del i et fællesskab.

Lære at vente på tur. Og lytte til sine venner / de voksne.

De skal kunne tage imod og udføre kollektive beskeder

Være på og fortælle om egne oplevelser eller fortællinger.

Lære at turde stå ved sine overbevisninger

Kunne sige fra over for sine nærmeste venner

Kunne gå forrest og sige fra over for mobberi.

De skal lære at træffe nogle valg ud fra egen lyst og formåen.

De skal også lære at tage et ansvar, have respekt over for hinanden, Humlebien og naturen.

  

Kropsligt:

Med en grundig vejledning og guidning i årstiderne og overtøj opfordres alle børnene til selv at prøve at klare sig selv for til sidst at:

Blive helt selvhjulpne

De skal have styr på egen garderobe, selv formå

at fornemme hvor meget tøj, vejret kræver de har på udenfor.

Selv helt at klare toiletbesøg og efterfølgende håndvask, inden de skal start i skole.

Børnene skal blive mere bevidste om egne kræfter og deres krops formåen og sammenhæng. De skal lære at mærke efter sin krop.

Alle børn skal lære at holde rigtigt på en blyant . Farve og klippe inden for stregerne.

De skal lære at lytte til sang og musik og fornemme hvad den gør ved kroppen.

 

Sprogligt:

Børnene skal forstå en kollektiv besked, og kunne handle på den

De skal kunne formulere sig tydeligt så alle forstår hvad de siger, kunne fortælle sammenhængende om sine oplevelser og genfortælle historier. De skal kunne lege med rim og remser og rimord

Bruge sproget til at formulere sig og klare konflikter verbalt

De skal kunne sætte ord på sine følelser, og lave egne fortællinger

De skal kunne fortælle om bamseven når han har været hjemme på husbesøg.

De skal begynde at lege med bogstaver og tal.

De skal lære at tage del i demokratiske processer og beslutninger.

 

Logisk/matematisk:

Børnene skal kunne arbejde ud fra en kronologisk rækkefølge

De skal begynde at ”opfatte moralen” og forstå budskabet i historier og fortællinger

Samt begynde at danne mønstre

De skal bruge logikken frem for følelser i konflikt situationer

De skal kunne mestre små bundne opgaver eks. Kronologien i borddækning og efterfølgende oprydning.

Tage et bålkørekort. (lære om simple bål regler, og opbygningen af et).

  

Musisk:

Børnene skal forstå og fornemme dagens, månedernes og årets rytme. Og lære ugedagene og månederne at kende

De skal forstå musiktekster og synge dem.

Lære at danne egne sangtekster/rim og remser og lege med sproget

De skal lære flere genrer af musik at kende og de stemninger de giver.

De skal have en fornemmelse for det visuelt rummelige:

Se Humlebiens muligheder. lære om Næstved og nærmiljøet. lære at orientere sig

De skal lære at se hvor det er ”klogest” at sætte en leg i gang uden at andre vil gå direkte ind i den.

Når de laver "Succes tegninger" – skal de vide hvor de skal jeg placerer stregerne for at hele motivet kan være på papiret, det sammen med bogstaver og tal