Pupperne alder 3,5 – 5 år

Selvhjulpenhed.

Børnene skal med guidning selv klare garderoben og få en forståelse for hvad de skal tage på efter vejret og i hvilken rækkefølge. Renligheden skal arbejdes på plads og det skal automatiseres at de husker af vaske fingre efter toiletbesøg. Børnene skal selv kunne spise deres madpakke og hælde vand op. De skal have en forståelse for at hjælpe hinanden.

Indre personlige.

Børnene skal lære at se og høre hinanden og acceptere forskellighederne. De skal få en forståelse for at alle ikke er ens og har forskellige styrkesider. De skal lære at lytte, vente på tur og dele med de andre.  De skal lære at se og høre det enkelte barn og lære at acceptere/opfatte at der bliver sagt til og fra (stopsignal).

Sociale spilleregler.

Arbejde videre med de sociale spilleregler. De skal lære at accepterer hinanden og ikke forstyrre dem der leger i ro og fordybelse. Vi skal give dem nogle sociale relationer og lærer dem at danne tætte relationer. Give dem en forståelse af hvordan man er en god ven, så de får nogle gode venskaber, hvor de lærer at være gode ved hinanden. De skal lære at håndtere en konflikt, så de kan komme ud af den på en god måde.

Selvtillid og selvværd.

Børnene skal se og høres og der skal skabes rum til det enkelte barn. Vi skal give dem troen på sig selv og gøre dem beviste om deres færdigheder. De skal lære sig selv at kende og lære at give udtryk for egne behov og meninger. Vi skal give dem en opfattelse af at de er nogle store børn og gøre dem beviste om deres færdigheder og ressourcer.

Kreativitet.

De skal lære at tegne (succesbilleder) og klippe efter en bunden opgave. De skal have mulighed for at kunne udtrykke sig kreativt, så materialer vil være tilgængelig i børnehøjde.  Kreativiteten skal være synlig på stuen og ændres efter børnenes interesse.

Sprogforståelse.

Børnene skal kunne tale og forstå der talte sprog. De skal kunne modtage en besked i plenum og kunne handle ud fra den. De skal lære at lytte til en historie/fortælling og kunne genfortælle den. Børnene skal lære at bruge sproget i konfliktløsninger og til at udtrykke egne ønsker og behov. Vi arbejder med oplæsning, fortælling, sange, sanglege og rim og remser.

Motorik.

Børnene skal få en god kropsfornemmelse og kendskab til kroppens funktioner. Vi skal arbejde med det grov og fin motoriske og lære børnene at bruge kroppen, men også kunne holde den i ro. De skal lære at kunne sidde stille og koncentrere sig i en længere periode både under leg og i bundne opgaver. Vi arbejder med at gå længere ture og kunne færdes ude i trafikken.