Larverne. alder 2 – 3,5 år

Personlig indre:

Vi sætter det enkelte barn i fokus ved at arbejde i mindre grupper så vi derved kan styrke barnets selvværd og selvtillid.

Børnene skal styrkes i at give udtryk for egne behov: jeg er sulten, jeg er tørstig jeg er træt.

De skal også lære at udsætte deres behov, og kunne vente lidt..

Barnet skal trøstes og beroliges, når der er behov for det, men de skal begynde at kunne trøstes/beroliges med ord.

Barnet skal lære sig selv at kende og kunne sige til og fra.

Socialt:

Børnene skal kunne begynde at lære at give udtryk for egne behov, på en konstruktiv måde.

De skal kunne sætte ord på egne følelser og give udtryk for hvordan de har det.

De skal opleve glæde og tryghed ved at være sammen med andre børn.

De skal begynde at forstå samspilsregler og begå sig i et socialt fællesskab.

De begynder at danne venskaber, og oplever samspillet med de andre, som vigtigt.

Selvhjulpenhed:

I garderoben øver vi på at barnet selv skal tage del i handlingen.  Målet er, at de skal kunne selv, med lidt hjælp. Vi guider og støtter dem og begejstrer dem til at kunne selv

Alle børn kommer på toilettet eller sidder på potte. Vi arbejder hen imod at børnene bliver renlige før de skal ind på puppestuen.

Børnene er med til at dække bord, hælder selv op og guides også her til selvstændighed.

Sprogligt:

Hos larverne arbejder vi med at sætte ord på handlinger og følelser.  Vi hjælper børnene med at sætte ord på det de ønsker, hvordan de har det og hvad de laver.

Vi arbejder med sprogkasser. Vi synger dagligt og arbejder med sangkasser. Vi læser bøger der understøtter sproget og begrebsdannelsen.

Vi arbejder i mindre grupper, så alle kan komme til orde. Vi er lyttende og har fokus på den anerkendende kommunikation.

Motorik:

Børnene deltager aktivt ved bleskift og toilettræning samt af og påklædning.

De er med til at dække bord og rydde op efter spisning, de øver sig i at hælde vand op i glas og spise med gaffel og kniv.

Vi øver med at tegne med blyant og pensler og med fingrene.

Vores legeplads er indrettet så den udfordrer børnene fysisk. Vi har balance bomme, forskellige typer cykler, ting børnene kan slæbe rundt med, så de får brugt deres kræfter.

Vi har en multibold bane hvor der er mulighed for at planlægge div. Lege.

Vi planlægger ture og projekter ud af huset, så de får brugt deres krop.

Vi har en liggehal hvor børnene kan tumle, samtidig med at vi sætter fokus på at børnene kan finde ro og fordybe sig i leg og aktiviteter.