Æggene alder 0 – 2 år

 

Genkendelighed, tryghed og nærvær:

Vi planlægger at have den samme hverdag så den er genkendelig. Vi gør dagen genkendelig ved at have faste rutiner. Synge de samme sange i en periode, så det bliver genkendeligt. Vi går ind på Æggestuen, kl 9.00 hvor vi holder samling og børnene kan lege i rolige og trygge rammer. Vi prioriterer at være sammen med børnene, og vær nærværende på stuen.

 

Det sociale samspil:

Vi prioriterer at børnene er med alle sammen når vi har samling. Det gør vi for at børnene får det sociale samspil, hvor de spejler sig i hinanden, og lærer af hinanden. Når vi spiser frokost, vil vi bestræbe os på, at børnene spiser sammen med en eller flere venner. Også her spejler de sig i hinanden, og lærer af hinanden.

Når vi leger på stuen, øver vi også i at have det sociale samspil børnene imellem. Kaste bold til hinanden, deles om legetøjet osv.

 

Selvstændighed:

Stuen er indrettet i deres højde, så børnene selv kan gå i gang med en leg de ønsker. Ligeledes er alle vores sangrekvisitter også frit tilgængelige for børnene. I garderoben arbejder vi så småt hen imod at gøre børnene selvstændige. Vi guider børnene ved at snakke om rækkefølgen af påklædningen.

Når vi spiser, arbejder vi hen imod at børnene skal spise og drikke selv. I puslesituationen arbejder vi på at børnene selv skal kunne kravle op på puslebordet og op i deres barnevogn.

 

Det sproglige og musiske:

Hele dagen igennem, er vi opmærksomme på, at sætte ord på alt hvad vi gør. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres handlinger. Vi synger sange, bruger fagter, rekvisitter og instrumenter til at understøtte sproget. Vi øver enkelte ord og sætninger med børnene. Vi lærer dem at høre og forstå enkelte beskeder.

 

Det motoriske:

Vi leger hver dag og bruger vores krop. Vi udfordrer vores grovmotorik, og leger på stuen, i liggehallen og ude på legepladsen. Vi øver i at kravle, gå og træner vores balance. Vi træner vores finmotorik, når vi spiser, tegner og laver små projekter. Vi udfordrer vores sanser og giver børnene mulighed for at bruge hele kroppen.