I Humlebien mener vi at det er vigtigt at vi udstråler en fælles ånd og begejstring for vores arbejde, hvor livsglæden er et bærende element.

Derfor er det vigtigt at vi udstråler livsglæde over for hinanden, vores børn og forældre, at vi er stolte af vores arbejde og glæder os til at komme på arbejde.

Vi vil skabe et hus der er fyldt med humør, begejstring og engagement, og vil med kendte rammer og indhold skabe tryghed for børnene.

Medarbejderne tager ansvar for børnenes udvikling og lærer dem vores værdier og rutiner.

Ansvarlighed er en forudsætning for at alle fungerer og at vi har et godt samarbejde. For Humlebien indebærer det at alles holdninger og meninger bliver hørt og taget alvorligt. Vi bruger dialogen, og omsætter den til handling.

De pædagogiske værdier skal være tydelige og alle skal tage et ansvar for dem. Vi skal være anerkendende overfor børnene og hinanden og vise omsorg. Alle tager ansvar for egne handlinger og demokratiske værdier respekteres.

I Humlebien vil vi være kendt for at være inkluderende og rummelige, alle børn, forældre og personale skal føle sig velkommen. Der skal være plads til forskellighed inden for vores fælles værdisæt. Vi skal have et udviklende læringsrum, der sætter fokus på det enkelte barns kompetencer.

Vi skal arbejde med demokratiske processer, hvor der skal være plads til alle og ikke mindst de børn, som har problemer af den ene eller den anden slags.

I Humlebien har vi fokus på den psykiske og fysiske sundhed.

Vi lægger vægt på at have et etisk inde og udemiljø, der giver vores børn udfordringer.

Alle skal føle sig godt til rette, og det enkelte barns trivsel prioriteres.

Vi har fokus på at have et psykisk godt miljø med tydelige engagerede voksne.

Vi arbejder med at skabe et miljø der udvikler alles kompetencer.

Børnene har krav på kompetente voksne der er bevidste om deres faglighed.

I Humlebien har vi et anerkendende miljø, det kommer til udtryk ved at vi anerkender børnene for den de er og det de kan, og giver det enkelte barn tid og rum til fordybelse – fordi det er her igennem at al læring og udvikling sker.

Det er vigtigt for os at vi ser det enkelte barns ressourcer frem for fejl.

 

I Humlebien er vi alle et aktiv for et forpligtende fællesskab, hvor vi arbejder anerkendende.

Vi ser alle som ligeværdige, der skal være plads til alle, ikke mindst de børn der har problemer af den ene eller den anden slags.

Vi prioriterer at have en fælles Doza. Hvis de voksne får skabt en fælles Doza, kan de videregive det til børnene.

Både børn og voksne føler noget værdifuldt/stolthed ved at komme og være i Humlebien