Åbningstider

Humlebiens deltidspladser ligger således.

Der er mulighed for en deltidsplads 30 timer. som ligger i tidsrummet 8.30 til 14.30.

Ved ønske om deltidsplads skal der ske henvendelse til pladsanvisningen eller daglig leder.

Deltidsplads kan ske med en måneds varsel fra den 1. eller 15.

Sammen med Daglig leder udarbejdes en konkret aftale for det valgte tidsrum.

Skal barnet på fuldtid - kan det ske med kort varsel - såfremt det skyldtes ændret arbejdssituation- ellers med en måneds varsel til den 1. eller 15.